Waarom de VAR niet werkt

Ik heb medelijden met Kevin Blom, Pol van Boekel en hun collega's. Ze zijn top-scheidsrechters en dan bedenken zij-van-daarboven plotseling de VAR en sta je wekelijks ter discussie omdat ze daar niet goed mee omgaan. Maar volgens zijn het niet de scheidsrechters maar is het de werkwijze die de puinhoop veroorzaakt.

Ik trap een open deur in als ik zeg dat teams en spelers willen dat sportwedstrijden eerlijk en sportief verlopen. Rechtvaardigheid is daarbij belangrijk. Je wilt het gevoel hebben dat beslissingen genomen worden zonder dat één van beide partijen bevoordeeld wordt. Om die eerlijkheid en rechtvaardigheid te krijgen, heb je - gek genoeg - niet altijd een onafhankelijke partij zoals een scheidsrechter nodig.


Onder 8 en Onder 9 voetballers spelen wekelijks zonder scheidsrechter, beslissen onderling en kunnen dat zelf vrijwel zonder ingrijpen van de spelleider. Die aanpak verdient meer navolging. Dat de aanpak werkt komt vanwege een andere belangrijk aspect, invloed. Of misschien een beter woord, zeggenschap. Dat klinkt misschien merkwaardig, maar het is belangrijk voor de acceptatie van beslissingen en dus voor een sportief verloop dat je als speler of team het gevoel hebt dat je invloed hebt op wat er gebeurd.

Kijk maar naar de politiek of in het bedrijfsleven. Hoe minder invloed en hoe groter de afstand tot de beslissingen die jou aangaan, hoe groter het gevoel van geen invloed, geen zeggenschap, hoe machtelozer het voelt en hoe moeilijker het is om beslissingen te accepteren. Daarbij maakt het vaak niet eens uit of er goede of slechte beslissingen worden genomen, een machteloos gevoel is op zichzelf al reden voor protest en weerstand.Als de belangen groter worden, wordt er een onafhankelijke scheidsrechter ingezet. Het is daarbij van essentieel belang dat ook bij een onafhankelijke partij er zeggenschap is. Vanzelfsprekend dient dat goed geregeld te worden. Immers als de invloed op de beslissingen voor één van beide teams anders is dan voor de andere team, staat de onpartijdigheid op het spel en zijn de poppen aan het dansen.

Wat ik beweer is dat de VAR mis gaat vanwege de invloed en juist het gebrek daaraan. De VAR is een tweede onafhankelijke partij in de wedstrijd om de kwaliteit van de beslissingen te vergroten. De onpartijdigheid van de VAR staat niet ter discussie. Alleen de VAR is letterlijk een partij op afstand van het spel en heeft de afstand tot beslissingen erg vergroot. Door die extra afstand voelen teams zich vaak machteloos en worden beslissingen minder goed geaccepteerd. Met een kreet als "allemaal willekeur", gaf Dick Advocaat uiting aan die machteloosheid

Er is nog een tweede punt. In tegenstelling tot wat de FIFA lijkt na te streven, een scheidsrechter zal - met welke hulpmiddelen dan ook - nooit onfeilbaar en almachtig zijn en altijd alle beslissingen goed hebben. Daarvoor is teveel van interpretatie afhankelijk. Het is daarom beter onfeilbaarheid niet als uitgangspunt te nemen maar te erkennen dat er altijd arbitraire - het woord zegt het al! - beslissingen zullen zijn. Die arbitraire beslissingen zijn echter geen probleem en prima te accepteren mits er voldoende invloed is om bij te sturen.


Dat zijn precies de twee zaken die hockey, volleybal en tennis wel begrepen hebben. Bij die sporten zijn het de teams of spelers die tijdens de wedstrijd zelf de hulp van de videoscheidsrechter inroepen om een beslissing van de scheidsrechter te herzien. In plaats van minder invloed op beslissingen van de scheidsrechters, heeft het gebruik van video in die sporten de invloed van teams op het eerlijke verloop van de wedstrijd juist vergroot. En, als je de psychologie hierachter een beetje begrijpt, snap je dat er alom tevredenheid is.

De oplossing voor de VAR ligt voor de hand. Laat een voetbalteam zelf de kans krijgen de VAR in te schakelen, met een maximaal aantal keren per wedstrijd. Dan gaat de VAR veel beter geaccepteerd worden, kan Feijenoord zelf bepalen of ze een gegeven hoekschip willen herzien, hoeft Blom geen rare uitvluchten te bedenken, kan Pol weer rustig ademhalen en voelt Dick zich minder oneerlijk behandeld.

Rest nog dit. Stel dat de FIFA dit op tijd had herstelt en teams de mogelijkheid voor een VAR had gegeven, zou bij het doelpunt van Tagliafico Real Madrid zelf gevraagd hebben om een review met de VAR vanwege Tadic? Dat blijft nu een eeuwige vraag, zeker als Ajax straks met één doelpuntje verschil wordt uitgeschakeld in de Champions League.

Reacties

Berichten

Wisselen

Elf tips om kampioen te worden

Opstellingen

Voetbaljeukwoorden

Meiden

Tactiek

Rinus

Selecteren